HOTLINE 0328.088.148 - 0902.088.247 | TGIÁ ORDER: 1RMB = 3500 VNĐ

NHỮNG GÌ BẠN CẦN LỘC1688 CÓ - NHỮNG GÌ LỘC1688 KHÔNG CÓ BẠN KHÔNG CẦN

  • Dịch vụ vận chuyển & order hàng
  • Nạp alipay wechat ck bank china

Dịch Vụ

NẠP TIỀN ALIPAY & WECHAT
NẠP TIỀN ALIPAY & WECHAT
Nạp tiền Alipay, wechat, thanh toán hộ đơn web Taobao, 1688.
CHUYỂN TIỀN TRUNG VIỆT
CHUYỂN TIỀN TRUNG VIỆT
Chuyển tiền thanh toán hộ khách qua các Bank Trung Quốc.
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
Dịch vụ vận chuyển, Order hàng từ Trung Quốc về Viện Nam.
NGUỒN HÀNG TAOBAO.COM
NGUỒN HÀNG TAOBAO.COM
NGUỒN HÀNG TMALL.COM
NGUỒN HÀNG TMALL.COM
NGUỒN HÀNG 1688.COM
NGUỒN HÀNG 1688.COM

Link Nguồn Hàng

Go Top
Close chat